Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach

Bieżąca ocena jakości wody w kąpieliskach 2018-03-02T12:08:34+00:00

Burmistrz Miasta Łeby informuje, że kąpieliska i miejsca przeznaczone do kąpieli są i będą otwarte dla wszystkich zainteresowanych, przez cały okres sezonu letniego. Plaza w Łebie jest czysta a woda zdatna do kąpieli.

Zobacz plaże przez web-kamerę