Projekt zmiany studium

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Łeba. Wersja papierowa została udostępniona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Łebie natomiast wersja elektroniczna dostępna jest pod adresem http://bipleba.nv.pl/Article/get/id,30557.html.

By | 2016-06-27T14:26:02+00:00 27 czerwca, 2016|Urzędowe, Wyróżnione UM|