Jakie zadania mogą być dofinansowane?

Wymiana startego źródła ciepła (likwidacja kotłów opalanych węglem lub koksem) i zastąpieniu ich na nowe – ekologiczne takie jak:

 • elektryczne kotły centralnego ogrzewania,
 • gazowe kotły centralnego ogrzewania,
 • olejowe kotły centralnego ogrzewania,
 • kotły centralnego ogrzewania na biomasę,
 • pompy ciepła w systemie centralnego ogrzewania i ogrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • kolektory słoneczne w systemie ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz opcjonalnie wspomagające pracę centralnego ogrzewania.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

 • osoby fizyczne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • osoby prawne, przedsiębiorcy*.

*osoby prawne i przedsiębiorcy nie mogą się ubiegać o środki z WFOŚiGW

Wysokość dofinansowania:

 • 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięć, jednak nie więcej niż 4 000,00 zł ze środków budżetu miasta oraz
 • do 30% wartości zadania – w przypadku pozyskania środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Obowiązujące zasady:

 • Dofinansowanie dotyczy tylko zadań, które osiągną efekt ekologiczny.
 • Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji do udokumentowanych kosztów realizacji zadań, po ich zakończeniu.
 • Dofinansowane mogą być tylko zadania nierozpoczęte, dla których została wykonana dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, przedstawiająca źródło ciepła przed modernizacją.
 • Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku, gdy:
  • dotyczy budynków wykorzystywanych wyłącznie na działalność gospodarczą,
  • dotyczy instalacji dla nowo wybudowanych budynków,
  • przedsięwzięcia zostały zrealizowane przed złożeniem wniosku,
  • zadanie dotyczy przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania oraz do tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks czy miał węglowy (kotły spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym).

Planowany termin składania wniosków: I kwartał 2017 r.

Planowany termin rozpatrzenia wniosków: II kwartał 2017 r.

Termin rozpatrzenia może ulec przedłużeniu ze względu na rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku.

Zaktualizowano 2020-06-26