Zakończyła się przebudowa ulicy Brzozowej. Zadanie to zostało podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich został rozpoczęty i jednocześnie wykonany w 2014 roku. W pierwszym etapie został wykonany odcinek o długości 531m, natomiast tegoroczna inwestycją zostały objęte prace na odcinku 335m. W ramach inwestycji została wykonana nowa nawierzchnia jezdni, chodniki, ścieżki rowerowe, miejsca postojowe oraz zostały przebudowane skrzyżowania. Zagospodarowana została zieleń oraz mała architektura. Wykonana została również sieć kanalizacji wodociągowej oraz deszczowej.

Łączna wartość inwestycji to 1 969 913,88 zł, z czego 875 506,00 zł to dotacja pozyskana w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Zaktualizowano 2020-06-26