Czyste powietrze Łeby – edycja 2017

Emitowane przez stare piece węglowe pyły dostają się nie tylko do naszego układu oddechowego, ale te najmniejsze – wprost do krwiobiegu, niosąc ze sobą m.in. silnie rakotwórczy benzo(a)piren. Zanieczyszczenie powietrza jest przyczyną poważnych chorób u dzieci i dorosłych i zauważalnie skraca długość życia. Wpływa też negatywnie na rozwój psychofizyczny dzieci. Problem ten może rozwiązać jedynie zastąpienie starego kotła ekologicznym źródłem ciepła.

Warto już teraz wymienić piec i skorzystać ze wsparcia.

Ile na wymianę?

Miasto proponuje dofinansowanie każdemu, kto zdecyduje się na zmianę ogrzewania na elektryczne, gazowe, olejowe, biomasę, bazujące na odnawialnych źródłach energii (kolektory lub pompy ciepła). Można otrzymać zwrot w wysokości 4 000 złotych.

Każdy, kto zdecyduje się za zmianę ogrzewania z kotłów opalanych węglem lub koksem na gazowe, olejowe lub pompę ciepła może skorzystać z dodatkowego dofinansowania proponowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku. Można otrzymać dodatkowo zwrot w wysokości nawet do 35% kosztów inwestycji.

Dla kogo dotacje?

Dotacja jest przeznaczona dla właścicieli jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków
(w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe).

Budynki nie mogą być wykorzystywane wyłącznie na działalność gospodarczą.

Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie ze środków budżetu miasta.

Jak dostać dotację?

Do 28 kwietnia 2017 r. w Urzędzie Miejskim należy złożyć wypełniony wniosek
o dofinansowanie. Wniosek można pobrać ze strony internetowej miasta lub w Urzędzie Miejskim.

Do wniosku należy dołączyć zdjęcie pieca, który jest przeznaczony do likwidacji oraz – jeśli wymienia się obecny piec na kocioł gazowy – decyzję o pozwoleniu na budowę.

Co dalej?

Planowany termin rozpatrzenia wniosków: 30 czerwca 2017 r.

Termin rozpatrzenia może ulec przedłużeniu ze względu na rozstrzygnięcie konkursu przez WFOŚiGW w Gdańsku.

O czym należy pamiętać?

  • Dofinansowanie dotyczy tylko zadań, które osiągną efekt ekologiczny.
  • Dofinansowanie nie dotyczy budynków wykorzystywanych wyłącznie na działalność gospodarczą.
  • Dofinansowanie przekazywane będzie w formie refundacji do udokumentowanych kosztów realizacji zadań, po ich zakończeniu. Oznacza to, że nie można rozpocząć inwestycji przed podpisaniem umowy z miastem.
  • Dofinansowanie nie przysługuje na przedsięwzięcia zrealizowane przed złożeniem wniosku.
  • Dofinansowanie nie przysługuje do przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania oraz do tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks czy miał węglowy (kotły spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym).
  • Dofinansowanie nie dotyczy instalacji dla nowo wybudowanych budynków.

RAZEM ZADBAJMY O CZYSTE POWIETRZE ŁEBY!

Więcej w BIP
| 2017-11-17T15:12:02+00:00 16 lutego, 2017|Wiadomości|