Stanowisko Rady Miejskiej w Łebie dotyczące wycinki drzew na ul.Nadmorskiej w Łebie

W związku z otrzymaną informacją Burmistrza Miasta Łeby, zarówno ustną, jak i pisemną w przedmiocie wycinki drzew mającej miejsce  na terenie nieruchomości zlokalizowanych na ul.Nadmorskiej w Łebie, określonych działkami nr 78/6, nr 78/7, nr 78/13, nr 78/14, Rada Miejska w Łebie stwierdza, że w ocenie Rady, Burmistrz Miasta podjął wszelkie działania przewidziane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa i w tym też zakresie dopełnił niezbędnych obowiązków.

W związku z informacjami, które ukazały się w mediach, zdaniem Rady Miejskiej w Łebie stawiane Burmistrzowi Miasta Łeby zarzuty są bezpodstawne i nie znajdujące oparcia w przepisach prawa.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łebie

Zdzisław Stasiak

Źródło – UCHWAŁA NR XXVII/337/2017 Rady Miejskiej w Łebie

| 2017-03-17T16:06:59+00:00 17 marca, 2017|Urzędowe|