Ekonomia Społeczna – Możliwości I Wyzwania

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim oraz Centrum Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu EDUQ serdecznie zapraszają na konferencję „EKONOMIA SPOŁECZNA – MOŻLIWOŚCI I WYZWANIA”, która odbędzie się 23 marca 2017 roku w Urzędzie Miasta w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, o godzinie 10:30 w Sali Rajców.

Głównym celem konferencji jest promocja ekonomii społecznej oraz wymiana myśli i doświadczeń w odniesieniu do ekonomizacji organizacji pozarządowych, walki z ubóstwem i wykluczeniem społeczno-zawodowym, tworzenia nowych miejsc pracy, stwarzając w ten sposób miejsce przyjazne dla efektywnej reintegracji społecznej i zawodowej w subregionie słupskim.

Podczas konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  • Czym jest ekonomia społeczna i dlaczego warto ją wspierać na gruncie lokalnym?
  • Jaką rolę w środowisku lokalnym odgrywają Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej?
  • W jaki sposób władze samorządowe mogą efektywnie wspierać rozwiązania w obszarze ekonomii społecznej?
  • Z jakich dobrych praktyk warto brać przykład?

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele/ki lokalnych podmiotów ekonomii społecznej, władz samorządowych i wojewódzkich oraz ekspertów w/w zakresie. Konferencja będzie okazją do wymiany doświadczeń oraz poszerzenia wiedzy z zakresu ekonomii społecznej jako instrumentu wykorzystywanego do minimalizowania zjawiska wykluczenia społeczno-zawodowego.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji. Prosimy o potwierdzenie obecności na adres: magdalena.pipka@gmail.com do dnia 22.03.2017r.

| 2017-03-23T11:00:02+00:00 17 marca, 2017|Archiwum|