Szansa na pracę – Lęborska Akademia Młodych

Twin Media Sp. z o.o. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego do udziału w II edycji projektu „Lęborska Akademia Młodych”. W ramach projektu można skorzystać ze szkoleń komputerowych ECCC oraz 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium w wysokości ok. 1390zł/m-c „na rękę” i ubezpieczenia. Formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Podczas szkoleń uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe, materiały dydaktyczne oraz wyżywienie. Dodatkowo uczestnicy szkoleń otrzymają zwrot kosztów wynajęcia opiekunów nad dziećmi lub osobami zależnymi.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby, które są mieszkańcami powiatu lęborskiego, mają mniej niż 30lat i nie są zarejestrowane jako bezrobotne oraz nie uczą się, nie kształcą oraz nie pracują. W sumie ze wsparcia skorzysta 30 osób, w tym wszyscy z poradnictwa zawodowego, 15 osób ze szkoleń, a 30 uczestników ze staży. Celem projektu jest znalezienie zatrudnienia przez co najmniej 43% osób objętych wsparciem.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 20.03.2017 r. do 02.04.2017 r. Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt wsparcia są dostępne na stronie www.twinmedia.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy biura mieszczącego się w Lęborku w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości, przy ul. Krzywoustego 1 lub pod nr. tel. 796 005 035.

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami oraz stażami zawodowymi, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszły pracowników

Projekt „Lęborska Akademia Młodych” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Socjalnego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

| 2017-04-03T01:00:32+00:00 17 marca, 2017|Archiwum|