Reorganizacja ruch na drodze nr 214

Informujemy, że STRABAG Sp. z o.o. na przebudowywanym odcinku drogi DW 214 tj. od km 1+600 do km 8+700 w przeciągu siedmiu dni planuje wprowadzić zmianę organizacji ruchu opartą o ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Powyższe zostanie wprowadzone na podstawie uzgodnionego opracowania: Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 214 na odcinku Łeba-Wicko wraz z budową obwodnicy w m. Wicko” nr opracowania 7.1/TOR.Wic/11.2016. Zastosowany zostanie schemat z etapu 2.2. i 2.3 przedstawiony na załączonym rys.

Kierownikiem budowy jest Pan Jarosław Dąbrowski tel. 695-056-940, kierownikiem robót Tomasz Chmielewski tel. 795-580-204.

| 2017-04-06T16:35:57+00:00 6 kwietnia, 2017|Wiadomości|