Kąpieliska dla grup zorganizowanych

Informujemy, że kąpiel uczestników kolonii, obozów oraz innych zorganizowanych grupowych form wypoczynku letniego na terenie plaży miejskiej w Łebie może odbywać się TYLKO na wyznaczonych do tego obszarach plaży „A” i „C” na tzw. sektorach kolonijnych:

  • na kąpielisku A (wejście od zejścia Czarny Staw lub ul. Leśnej) – sektor kolonijny 1
  • na kąpielisku C (wejście ulicą obok OW Górnik) – sektor kolonijny 2

W roku 2017 podmiotem, który będzie obsługiwał kąpielisko morskie Łeba w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się jest ponownie Stołeczne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą ul. Pytlasińskiego 17, 00-777 Warszawa, które jest podmiotem uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego (decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 9/2013 z dnia 23.04.2013 r.) w rozumieniu art.12 Ustawy z dnia 18.08.2011r o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2016 poz.656).

Świadczenie usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się odbywa się zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18.08.2011r. (Dz.U. Nr 208, poz. 1240), Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 06.03.2012r. w sprawie sposobu oznakowania i zabezpieczania obszarów wodnych oraz wzorów znaków zakazu, nakazu oraz znaków informacyjnych i flag (Dz.U. z 2012 r. poz. 286) i Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27.02.2012r. w sprawie wymagań dotyczących wyposażenia wyznaczonych obszarów wodnych w sprzęt ratunkowy i pomocniczy, urządzenia sygnalizacyjne i ostrzegawcze oraz sprzęt medyczny, leki i artykuły sanitarne (Dz.U. z 2012 r. poz. 261) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.03.2016r w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku (Dz.U. poz.452 z dnia 05.04.2016).

Kąpiel kolonii, obozów oraz innych zorganizowanych grupowych form wypoczynku letniego może odbywać się po uiszczeniu stosownej opłaty na rzecz Stołecznego WOPR. „Organizator Wypoczynku” po uiszczeniu opłaty otrzyma plastikową „kartę kąpieli” na podstawie której odbędzie się kąpiel ustalonej liczby kolonistów. Biuro SWOPR w Warszawie wystawi fakturę na koniec danego miesiąca zaś wymagane przez Kuratorium Oświaty zaświadczenie o sprawowaniu nadzoru ratowniczego nad kapiącymi się kolonistami będzie można otrzymać w Biurze SWOPR Łeba, tel. kontaktowe 720 876 984, 511 233 007.

| 2017-04-20T10:23:02+00:00 11 kwietnia, 2017|Wiadomości|