III rata opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2017 r. upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017.

Informujemy, że niedokonanie opłaty w ww. wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt 5 lit. b wspomnianej ustawy, spowoduje wygaśnięcie zezwolenia. W takim przypadku zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w ciągu 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania opłaty, nie wniesie raty opłaty określonej w art. 11 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty

Ponadto art. 18 ust. 13 ww. ustawy stanowi, że przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło między innymi z przyczyny nie dokonania opłaty, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

| 2017-09-13T13:09:00+00:00 11 września, 2017|Urzędowe|