Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017

Zgłoszenie do plebiscytu

Organizatorem konkursu „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017” jest Powiatowa Rada Sportu przy współpracy z gminami.

Zgłoszenia kandydatów należy składać na formularzach zgłoszeniowych w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lęborku do dnia 15 grudnia 2017 r. do godz. 15.00 w zamkniętych kopertach oznaczonych dopiskiem „Sportowe Laury Powiatu Lęborskiego 2017” lub przesłać na adres Starostwa Powiatowego w Lęborku ul. Czołgistów 5, 84 – 300 Lębork.

Uwaga! Decyduje data złożenia , a nie data wysłania zgłoszenia. Nie będą rozpatrywane oferty nie złożone na
formularzach zgłoszeniowych.

REGULAMIN SPORTOWE LAURY 2017-1

Wzory zgłoszeń-1

|2017-11-16T22:39:28+00:007 listopada, 2017|Wiadomości|