Łeba po raz kolejny wśród najlepszych gmin miejskich w Polsce!

6 listopada br. w sejmie spośród setek gmin miejskich i wiejskich wyłoniono laureatów Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) Zrównoważonego Rozwoju. Nominacje zostały przyznane w dwóch kategoriach z podziałem na gminy wiejskie i gminy miejskie.

W kategorii Gmina Miejska – Łeba uzyskała bardzo wysoką 8 pozycję. Jest to zasługa dobrego włodarza tego miasta, który realizuje w sposób przemyślany i rozsądny strategię rozwoju tego małego, liczącego niespełna 4 tysiące mieszkańców miasteczka. Nominacje odebrał osobiście Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński.

Ważne jest aby powstające w danej gminie inwestycje nie miały tylko charakteru estetycznego ale przede wszystkim posiadały charakter użytkowy lub w sposób istotny poprawiały przedsiębiorczość na danym terenie. Dlatego też ważny jest zrównoważony rozwój danego regionu a za to odpowiada wójt\burmistrz\prezydent rządzący daną gminą. Niezbędne jest tu sformułowanie długoterminowych celów strategicznych, rozsądne wydawanie decyzji administracyjnych jak również posiadanie dobrego pomysłu na przyszłość dla gminy. Realizowanie inwestycji musi przebiegać w sposób rozsądny i zrównoważony.

Jak wyjaśnia Burmistrz Miasta Łeby – Andrzej Strzechmiński – „Potencjał Łeby został zauważony dzięki rozważnym inwestycjom w infrastrukturę miasta, inwestycje kluczowe dla rozwoju turystyki oraz oczywiście inwestycje na rzecz lokalnej społeczności”.

|2017-11-16T22:41:10+00:007 listopada, 2017|Wiadomości|