Międzynarodowy Plener Malarski ŁEBA – ŻARNOWSKA

Międzynarodowy Plener Malarski

ŁEBA – ŻARNOWSKA wrzesień/październik AD 2017

„Na Skrzyżowaniu Kultur – Śladami Generała Haller – W Stulecie Niepodległości”

W miesiącu wrzesień – październik AD 2017, na malowniczej Ziemi Słowińskiej nad polskim Bałtykiem rozpoczęła się realizacja II części Międzynarodowego Projektu Artystycznego „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od Helsinek do Aten via Warszawa”. Ośrodek Wypoczynkowy Posejdon w Łebie oraz Pensjonat Sielanka w Żarnowskiej nad jeziorem Łebsko podjęły się udzielenia artystycznej gościny twórcom z Polski i zagranicy w ramach realizacji tematycznego projektu kulturalnego i tzw. Przystanków Artystycznych ŁEBA – ŻARNOWSKA. Serdecznie podziękowanie składamy właścicielom tych ośrodków wczasowych tj. Pani Teresie Ostrowskiej, Panu Rafałowi Ostrowskiemu oraz Panu Waldemarowi Kwidzyńskiemu za podjęcie niniejszego wyzwania organizacyjnego.

Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Społeczny „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od Helsinek do Aten via Warszawa” nawiązuje do słów z lat 60-tych francuskiego Generała DeGoulla o kulturze europejskiej od Atlantyku po Pacyfik ale także do słów fińskiego Generała Mainhaimma o cywilizacji europejskiej od Morza Północnego po Morze Śródziemne.

Przesłaniem Projektu jest integracja i budowanie więzi kulturalnych, społecznych, międzyludzkich pomiędzy narodami, państwami ponad podziałami politycznymi, ponad granicami państwowymi i ograniczeniami mentalnymi, poszukując przyjaźni, wspólnoty uniwersalnej międzyludzkiej poprzez kulturę i sztukę.

I część Projektu została organizacyjnie zaproponowana i zrealizowana przez władze kulturalne, administracyjne, społeczne Białorusi a pod patronatem honorowym Sekretarza Generalnego UNESCO, także Ministra Spraw Zagranicznych Białorusi, Mera Miasta Mińska, Muzeum Miasta Mińska oraz prestiżowej, o renomie europejskiej Galerii im. Savickiego w Mińsku.

W Projekcie uczestniczą artyści z 27 stolic europejskich i azjatyckich m.in. od Lizbony, Madrytu, Paryża, Rzymu, Warszawę po Mińsk, Moskwę, Saint Petersburg, Astanę, Baku.

Oficjalna inauguracja Projektu tj. uroczysty wernisaż oraz dwu-miesięczna wystawa odbyła się we wspomnianej Galerii Savickiego 16 grudnia 2016 r. w Mińsku z udziałem najwyższych władz państwowych, kulturalnych, społecznych Białorusi a także z udziałem najważniejszych mediów na szczeblu regionalnym i państwowym. Wystawa prezentowna była już w Mińsku, Moskwie, Władywostoku, Astanie i planowana jest na drugie półrocze bieżącego roku by także w następnym 2018 r. zawitać do stolic Europy Śodkowej i Zachodniej.

Segment polski projektu, którego komisarzem organizacyjnym jest Marek Madej członek Związku Polskich Artystów Plastyków a którym działaniom patronuje Prezes OW ZPAP Bożenna Leszczyńska, zaprezentowany został w dniach 16 – 31 sierpnia 2017 r. na wystawie w Galerii Lufcik Domu Artysty Plastyka ZPAP w Warszawie. Na dorobek tematycznej wystawy złożyły się obrazy polskich i zagranicznych artystów ze zrealizowanych na terenie całej Polski w pierwszym półroczu 2017 r. dziewięciu wspomnianych tzw. Przystanków Artystycznych. Były to kolejno plenery malarskie także w formule sympozjum ( obraz + słowo) poczynając od stycznia 2017 r.: Przystanek POZNAŃ Hotel DeSilva Premium Poznań, w marcu Przystanek MIERKI koło Olsztynka Hotel Kormoran, w kwietniu Przystanek GIŻYCKO/RYDZEWO nad jeziorem Niegocin Gospoda pod Czarnym Łabędziem oraz Hotel Europa, w maju Przystanek MIELNIK Hotelik U Florina, w czerwcu Przystanek GORAJ Zamek Hochbergów i Nadleśnictwo SARBIA oraz Przystanek JAROSŁAWIEC OW Przywodny, w lipcu ponownie Przystanek Poznań Hotel DeSilva Premium Poznań oraz Przystanek SŁUBICE-PAŁAC koło Płocka i na zakończenie I części cyklu Przystanek ZGIERZ – Park Kultury Miasta Tkaczy.

W realizacji segmentu polskiego tematycznego projektu uczestniczyli artyści z sześciu europejskich i azjatyckich państw tj. Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Korei Południowej i oczywiście Polski. Kuratorami artystycznymi poszczególnych Przystanków byli. m.in. Andrey Karpiankou z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, Irina Amosova Novikova z Litwy, doc. Evgenij Mashokvskij z Uniwersytetu w Kaliningradzie, Maria Sadowska z Łodzi, Hanna Mróz Witaszek z Łodzi, Barbara Pierzgalska z Warszawwy.

Opiekę merytoryczną nad oprawą artystyczną tematycznych Przystanków objęła Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Palstyków Bożenna Leszczyńska. Tutaj także szczególne podziękowanie składamy prof. Zbigniewowi Bajkowi Kierownikowi Pierwszej Pracowni Interdyscyplinarnej na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie za wspieranie od początków tego Projektu a także prof. Mariji Karpiankowey z Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku

Patronatu Honorowego poszczególnym Przystankom Artystycznym w Polsce udzielił Jego Ekscelencja Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republki Białoruś w Polsce Aleksandr Averyanov, Jego Ekscelancja Ksiądz Biskup Senior Diecezji Łowickiej Józef Zawitkowski, Rektor Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki Prof. Paweł Bromski, Właściciele Hoteli DeSilva Polska Sylwia i Krzysztof Respondek oraz Krzysztof Kasprzyk a także Wójt Gminy Mielnik Eugeniusz Wichowski oraz Wójt Gminy Słubice Krzysztof Dylicki.

W działaniach organizacyjnych wsparcie otrzymaliśmy od Dyrektora Aliaksandra Shantarovicha z Mińskiego Państwowego Kollegu Artystycznego im. Glebowa na Białorusi a w Polsce od Dyrektora Mikhaila Rybakova z Centrum Kulturalnego Białorusi w Warszawie, Dyrektora Igora Żukovskiego z Rosyjskiego Ośrodka Nauki i Kultury w Warszawie, Przewodniczącego Związku Zawodowego Twórców Kultury Krzysztofa Dzikowskiego oraz Prezesa Fundacji Droga Życia Adama Kompowskiego oraz Prezesa Kongregacji Przemysłwo Handlowej Jana Rakowskiego.

W pierwszej części projektu wzięli udział artyści m.in. Pavel Maslennikov z Białorusi, Svetlana Kostritsa z Białorusi, Tany Maslennikov z Białorusi, Vejas Vygantas z Litwy, Irina Amosova Novikova z Litwy, Seunguk Lee z Korei Południowej, Lione Grigaliuainte z Litwy, Volodymyr Bobryk z Ukrainy, Andrey Renskov z Rosji, Vera Evseeva z Rosji a wśród polskich uczestników m.in. Ewa Żelewska Wsiołkowska z Krakowa, Jan Brodziak z Warszawy, Stanisław Stoń z Warszawy, Agnieszka Niżegorodcew z Krakowa, Barbara Cuper Zbierska z Łodzi, Maciej Fronczak z Warszawy, Ewa Gronostajska z Pruszkowa.

Projektowi towarzyszy wydany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Białorusi okazały, profesjonalny katalog prezentujący prace uczestników z 27 stolic europejskich tak w zapisie cyfrowym jak i w wydaniu tradycyjnym tj. na papierze. Stronę polską reprezentują prace akwarelowe komisarza organizacyjnego projektu segmentu polskiego Marka Madeja, przedstawiające historyczne, tradycyjne siedliska polskiej szlachty i inteligencji tzw. mateczniki kultury polskiej m.in. Dworek Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli koło Sochaczewa czy Dworek w Głuchach koło Radzymina, miejsce urodzin wieszcza polskiego Romantyzmu Kamila Cypriana Norwida i inne.

Serdeczne podziękowanie składamy organizatorom, sponsorom poszczególnych etapów Projektu za wspieranie kultury, sztuki i oczywiście artystów tj: Dyrektorowi Łukaszowi Łabanowskiemu z Hotelu DeSilva Premium Opole, Dyrektorowi Michałowi Chocimskiemu z Hotelu DeSilva Premium Poznań, Dyrektorowi Zbigniewowi Sieleckiemu z Hotelu Kormoran w Mierkach koło Olsztynka, Prezes Selwinie i Jerzemu Nowakowskim z Gospody pod Czarnym Łabędziem w Rydzewie koło Giżycka, Prezes Joannie Dzienis z Hoteu Europa w Giżycku, Dyrektorowi Michałowi Baranowskiemu z Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mielniku, Nadleśniczemu Maciejowi Strawie z Nadleśnictwa Sarbia nad Notecią, Dyrektorowi Markowi Leśniewskiemu z Centrum Kultury i Sportu w Postomino, Prezesowi Sławomirowi Ambroziakowi z Pałacu-Słubice koło Płocka, Dyrektorowi Karolowi Maślińskiemu z Parku Kulturowego Miasta Zgierza.

Sierpniowa wystawa projektu „Od Lizbony do Władywostoku via Mińsk & od Helsinek do Aten via Warszawa” w Galerii Lufcik Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków była podsumowaniem pierwszej części segmentu polskiego, jednocześnie stała się zaczynem do dalszych działań artystyczno – społecznych w drugiej połowie 2017 r,. i następnie AD 2018 r.

Natomiast dwa malarskie spotkania artystyczne 26 września br. w Galerii Herbaciarni Posejdon w Łebie a także 28 października br. w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie „Brama Kaszubskiego Pierścienia” rozpoczęły nowy cykl tematycznych spotkań twórców nie tylko z Polski, Europy ale także i Azji.

Wrześniowo-październikowemu pobytowi artystów na Ziemi Słowińskiej przypisano dodatkowe społeczne wyzwanie tj. temat związany z przypadającą w 2018 r. Setną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości i towarzyszącemu temu wydarzeniu symbolicznym Zaślubinom Generała Józefa Hallera z Polskim Bałtykiem. W powyższym kontekście Honorowego Patronatu nad Przystankiem Łeba i Żarnowska udzielił Prezes Stronnictwa Pracy prof. Zbigniew Wrzesiński oraz Prezes Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Bożenna Leszczyńska a uroczyste zakończenie tematycznego pleneru 28 października br. w Centrum Informacji Turystycznej w Łebie uświetnił swoją obecnością także Przewodniczący Rady Miasta Łeba Zdzisław Stasiak. Stonnictwo Pracy jest historycznym spadkobiercą etosu Polski Przedwojennnej i odzyskania niepodległości, założonej właśnie m.in. przez Generała Józefa Hallera także Premiera Ignacego Paderewskiego oraz Posła II RP Wojciecha Korfantego a w okresie II Wojny Światowej członkiem Stronnictwa Pracy był Karol Wojtyła, przyszły Kardynał i Papież.

We wrześniu i październiku AD 2017 w Łebie w Ośrodku Wczasowym Posejdon oraz w Żarnowskiej w Pensjonacie Sielanka malowali m.in.: Julia Myga (Polska/Rosja), Hanna Styczyńska, Jan Brodziak, Wojciech Rutkowski, Barbara Pierzgalska, Maciej Fronczak, Ewa Gronostajska, Mariusz Szymański, Ewa Osowska, Seunguk Lee (Korea Płd.), Wit Bogusławski, Marek Madej , Ewa Dołgań Piotrowska, Elżbieta Szarejko. W imieniu artystów serdeczne podziękowanie

składamy Kierownik Centrum Informacji Turystycznej w Łebie Pani Julii Tomickiej oraz Asystentowi Burmistrza Panu Michałowi Sałta za współzorganizowanie 28 października br. uroczystego podsumowania artystycznego w kameralnej, klimatycznej Galerii na Piętrze w CIT „Brama Kaszubskiego Pierścienia” w Łebie. Kuratorami artystycznymi całego przedsięwzięcia byli: we wrześniu Maciej Fronczak z Warszawy oraz w październiku Wojciech Rutkowski z Mławy a obowiązkom komisarza organizacyjnego przewodził Marek Madej, Przewodniczący Sekcji Plenerowej Związku Zawodowego Twórców Kultury.

| 2017-11-16T22:38:53+00:00 7 listopada, 2017|Wiadomości|