Wtorki z JPK

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku – w ramach wspierania podatników w prawidłowym wywiązywaniu się z obowiązków podatkowych w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego – informuje, że dla wszystkich przedsiębiorców zarejestrowanych jako czynni podatnicy podatku od towarów i usług w dniu 26 lutego 2018 r. upływa termin na przekazanie do Ministra Finansów, bez wezwania organu podatkowego, informacji za styczeń 2018 r. o prowadzonej ewidencji sprzedaży i zakupu VAT (JPK_VAT), o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.). Obowiązek składania comiesięcznego pliku JPK_VAT od 1 lipca 2016 r. dotyczył dużych przedsiębiorców. Natomiast od 1 stycznia 2017 r. obowiązkiem tym zostali również objęci mali i średni przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem przesyłania plików JPK_VAT objęci zostaną również mikroprzedsiębiorcy.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lęborku zaprasza zainteresowanych mikroprzedsiębiorców na spotkanie informacyjne pod hasłem „WTORKI z JPK”, które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Lęborku przy ul. Słupskiej 23 w sali szkoleniowej w terminie:

28 listopada 2017 r. o godz. 11:00

Dodatkowych informacji udziela: st. kontroler skarbowy Izabela Zelewska, tel. 59 86 37 674.

|2017-11-29T01:01:10+00:008 listopada, 2017|Archiwum|