Zadanie realizowane w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn. „Czyste powietrze Pomorza (Edycja 2017)”

Koszt kwalifikowany zadania: 259 300,00 PLN

Wartość dotacji ze środków WFOŚiGW w Gdańsku: 51 820,00 PLN

Zadanie polega na dofinansowaniu zadań związanych z wymianą starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne realizowanych na terenie Łeby. Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu czystości powietrza w Łebie.

Zadanie ma również bezpośredni wpływ na wzrost świadomości ekologicznej. Dzięki temu wśród mieszkańców kształtują się postawy proekologiczne oraz pobudzone zostaje wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska w mieście, a tym samym zachęca się mieszkańców do wymiany źródeł ciepła na nowe – ekologiczne w następnych latach i skorzystania z dofinansowania w ramach działania programu WFOŚiGW w Gdańsku oraz środków pochodzących z budżetu miasta.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku www.wfosigw.gda.pl.

Więcej informacji o zanieczyszczeniu powietrza i korzyściach płynących z jego ograniczenia znajdziesz w dokumencie czyste-powietrze.pdf.


Dla ciekawskich:

Zaktualizowano 2020-06-26