W związku z planowanym w drugim kwartale 2018 roku ogłoszeniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku konkursu pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego – edycja 2018” rozpoczęto wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Miejskiej Łeba.

W ramach powyższego konkursu Gmina Miejska Łeba będzie mogła wystąpić o dofinansowanie planowanych przez mieszkańców w 2018 roku zadań, związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na BIP

 

Zaktualizowano 2020-06-26