Zezwolenia na użycie środków pirotechnicznych

  • Sztuczne ognie

Zezwolenia na użycie środków pirotechnicznych regulowane są prawnie. Na wniosek zainteresowanego po spełnieniu warunków wydaje się decyzję administracyjną. Opłata wynosi 82 zł.

Podstawa prawna:

  • Art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • Uchwała Rady Miasta w Łebie z dnia 28.12.2007 r. w sprawie zakazu używania materiałów pirotechnicznych na terenie Gminy Miejskiej Łeba
  • Art.104 KPA
|2018-06-06T15:34:43+00:006 czerwca, 2018|Urzędowe|