W ramach projektu oferujemy:

  • bezpłatne szkolenia kompetencji cyfrowych,
  • praktyczne umiejętności obsługi: komputera, smartfona, Internetu,
  • grupowe działania animacyjne,
  • certyfikat udziału w szkoleniu,
  • TABLET NA WŁASNOŚĆ.

W szkoleniach mogą wziąć udział osoby, które:

  • ukończyły 65 rok życia,
  • mieszkają na terenie gminy, która wcześniej zgłosiła swój udział w projekcie.

Lista zgłoszonych gmin z woj. pomorskiego jest dostępna pod adresem http://cyfrowa-mewa.com/gminy-uczestniczace/

INFORMACJE I ZGŁOSZENIA


Grupa powinna liczyć najmniej 8 osób. Kurs trwa 90h lub 120h ok. 3-4  miesięcy – 2 razy w tygodniu po 4 godziny, prowadzą go wyspecjalizowani trenerzy.

Naszą wizją jest aby seniorzy wynieśli  jak najwięcej informacji oraz praktyki potrzebnych do życia codziennego, w związku z tym trenerzy podchodzą elastycznie do prowadzonych zajęć, nie jest to „sucha teoria”.

Po zakończeniu kursu seniorzy otrzymują na własność tablet, na którym mogą praktykować wiedzę wyniesioną z  zajęć komputerowych.