Przedsiębiorstwo Wodociągowe Łeba-Wicko z siedzibą w Nowęcinie ul. Łebska 49 uprzejmie informuje, że w dniu 6 marca 2019 w godzinach 8.00-14.00 nastąpi całkowite zaprzestanie dostaw wody na terenie miasta Łeby i w miejscowościach Nowęcin, Żarnowska, Steknica, Łebieniec, Szczenurze, Sarbsk, Dychlino i Rąbka.

Przerwa w dostawie wody podyktowana jest koniecznością wykonania robót modernizacyjnych w Stacji Uzdatniania Wody w Nowęcinie. Po zakończeniu robót i włączenia dostawy wody jej jakość może się obniżyć z powodu zmętnienia, w tego typu sytuacjach prosimy o przepłukanie swych ujęć do czasu wyklarowania się wody.