Dyrektor Biura Spółki Wodnej Łeba w Łebie uprzejmie zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców Łeby do zwiedzenia i zapoznania się z pracą oczyszczalni ścieków i obiektami Regionalnej Instalacji Przerobu Odpadów Komunalnych – kompostownia Łeba.

W celu uzgodnienia terminu i zakresu zwiedzania prosimy o kontakt, osobisty, mailowy lub telefoniczny, z sekretariatem Spółki:

Łeba, ul. Wspólna 1 pok. Nr 204 (I piętro)
biuro@swleba.pl
tel.: 59 866 17 62

Z poważaniem,
Zbigniew Rożnowski
Dyrektor Biura