Zapraszamy mieszkańców na spotkanie z Burmistrzem Miasta Łeby, które odbędzie się 15 marca 2019 r. o godz. 17:00 w Rybackim Centrum Kultury i Formacji Boleniec (Aleja św. Jakuba Ap. 25). Tematyka spotkania:

  • program Czyste Powietrze
  • modernizacja oczyszczalni ścieków
  • nowy właściciel miejskiej sieci gazowej