Fundacja Nauka dla Środowiska jako Operator na region północno-zachodni serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w REGIONALNYM KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU RÓWNAĆ SZANSE oraz aplikowania odotację.

Polska Fundacja Dzieci I Młodzieży ogłasza regionalny konkurs grantowy (rkg), w którym można otrzymać dotację w kwocie 8 500 zł na projekty w miejscowościach do 20 000 mieszkańców.

CZYM JEST RKG?

To konkurs dla lokalnych organizacji pozarządowych, gminnych domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grup dorosłych (które chcą założyć organizację pozarządową), z małych miejscowości do 20 000 mieszkańców.

CEL KONKURSU

Celem Regionalnego Konkursu Grantowego jest wsparcie projektów, które rozwijają u młodych ludzi umiejętności wykorzystania tego, co może im sprzyjać w nich samych i otaczającym środowisku, oraz umiejętności zjednywania sobie innych podczas pracy w grupie i realizacji wspólnych celów.

GRANTY W JAKIEJ KWOCIE SĄ PRZYZNAWANE WNIOSKUJĄCYM

Maksymalna kwota dotacji to 8 500 zł na projekty trwające minimum 6 miesięcy, realizowane ze stałą grupą młodych w wieku 13-19 lat.

Zakończenie naboru wniosków – 7.10.2019 r. godzina 12. w południe. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 18 listopada 2019 r. na stronie internetowej: www.rownacszanse.pl.

Kontakt:

Fundacja Nauka dla Środowiska
Arkadiusz Borysiewicz tel. 534 523 529
rs@ndsfund.org
www.ndsfund.org

Zaktualizowano 2020-06-26