Jednym z ważniejszych zadań samorządu jest tworzenie jak najlepszej przestrzeni życiowej dla jego mieszkańców. Biorąc to pod uwagę, staramy się by środki Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 trafiły do jak najszerszego grona odbiorców. Równocześnie chcemy wspierać te obszary i dziedziny życia Pomorzan, które wpłyną na poprawę ich sytuacji na rynku pracy. Analizy i badania rynku pracy, potwierdzają trudności z powrotem do pracy rodziców i opiekunów, po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniemdziecka.

Jedną z przyczyn jest brak dostępu do miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. By ułatwić dostęp do takich miejsc Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza konkurs finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Naszym celem jest zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, poprzez zapewnienie zorganizowanych form opieki nad nimi. Do podziału jest blisko 70 milionów złotych.

Wnioski o dofinasowanie na tworzenie nowych miejsc opieki mogą być składanemiędzy innymi przez jednostki samorząduterytorialnegoi lokalnych przedsiębiorców. W związku z powyższym, informujemy o ogłoszonym konkursie i spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 19 lutego 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego – Gdańsk, ul. Okopowa 21/27, sala im. Lecha Bądkowskiego. Szczegóły są dostępne na stronie www.rpo.pomorskie.eu

Termin
19 lutego 2020 r. godz. 09.30 – 13.30

Miejsce
Sala im. Lecha Bądkowskiego
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
Gdańsk

Organizator
Departament
Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego
ul. Augustyńskiego 1
80-819 Gdańsk

tel. (58) 326 82 21
fax: (58) 326 81 93
e-mail: defs@pomorskie.eu

Rejestracja
Odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej RPO WP 2014-2020
(www.rpo.pomorskie.eu)

Zgłoszenia prosimy nadsyłać w terminie do 14 lutego 2020 r.

Uprzejmie prosimy o ewentualne informacje na temat konieczności dostosowania warunków spotkania do indywidualnych, specjalnych potrzeb zgłaszanych osób (np. materiały w druku powiększonym, tłumacz języka migowego).

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona.

PROGRAM SPOTKANIA

 • 09.30 – 10.00 Rejestracja
 • 10.00 – 10.10 Powitanie
  Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 10.10 – 11.00 Specyfika, cel konkursu, system wyboru
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11.00 – 11.30 Zasady realizacji i rozliczania projektów
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 11.30 – 12.00 Przerwa
  12.00 – 12.30 Doświadczenia IZ RPO WP z realizacji projektów
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 12.30 – 13.00 Praktyczne zastosowanie Standardów dostępności w projektach finansowanych w ramach RPO WP 2014-2020
  Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
 • 13.00 – 13.30 Pytania i odpowiedzi
 • 14.00 Zakończenie spotkania

Zaktualizowano 2020-06-22