Przypominamy, że zgodnie z § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356) obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy nadal dotyczy między innymi budynków administracji publicznej.

W przypadku osób, które z różnych przyczyn nie mogą założyć maseczki uprasza się o założenie przyłbicy w czasie wizyty w Urzędzie.

Zaktualizowano 2020-08-27