Urząd Miasta 2017-07-20T15:17:29+00:00
Rada Miasta
Info
Kierownictwo UM

Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. [...]

Pierwsze konkursy za nami!

25 lipca 2017 roku odbyły się posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Łeby”, na którym zostały rozstrzygnięte trzy konkursy dla samorządów: 1. Stworzenie publicznej infrastruktury zarządzania antropopresją tworzącą podstawę do oferty turystycznej 2. Rozwój ogólnodostępnej [...]

Projekty przebudowy ulic

Poniżej przedstawiamy Państwu projekty zagospodarowania terenu - przebudowy ulic: ul. Paderewskiego, ul. 1 Maja (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Zawiszy Czarnego), ul. Matejki i ul. Sosnowej (do skrzyżowania z ul. Nadmorską), ul. Wróblewskiego. [...]

Budżet Obywatelski Miasta Łeby

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej [...]

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba w oparciu o Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014r. Przepisy Portowe [...]

Opłata miejscowa

Uprzejmie informuję, iż uchwałą nr XI/129/2015 Rady Miejskiej w Łebie z dnia 30 listopada 2015r. została zmieniona stawka opłaty miejscowej. Wysokość opłaty w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia wynosi 2,00zł,  w pozostałym okresie [...]

Porządne Pomorze
Pomorskie 2020
Gospodarka komunalna odpadami - zasady, stawki opłat, porady jak segregować
Zabezpieczenie medyczne dla mieszkańców Łeby

Przydatne skróty

Wiadomości urzędowe

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

13 września, 2017|

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych. Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! [...]

III rata opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych

11 września, 2017|

Urząd Miejski w Łebie przypomina wszystkim przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 30 września 2017 r. upływa termin wpłaty III raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2017. Informujemy, że niedokonanie opłaty w ww. wyznaczonym terminie, zgodnie z art. 18 ust. 12 [...]

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych

20 lipca, 2017|

Do dnia 3 sierpnia 2007 r. można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie “Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie [...]

Projekty przebudowy ulic

17 lipca, 2017|

Poniżej przedstawiamy Państwu projekty zagospodarowania terenu - przebudowy ulic: ul. Paderewskiego, ul. 1 Maja (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Zawiszy Czarnego), ul. Matejki i ul. Sosnowej (do skrzyżowania z ul. Nadmorską), ul. Wróblewskiego. ul. Matejki i ul. Sosnowej ul. Wróblewskiego ul. 1 Maja ul. [...]

Budżet Obywatelski Miasta Łeby

12 lipca, 2017|

Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie [...]

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba

27 czerwca, 2017|

Warunki uprawiania rybołówstwa na obszarze redy portu Łeba oraz wędkowania i utrzymanie czystości, porządku w porcie Łeba w oparciu o Zarządzenie Nr 1 Dyrektora Urzędu Morskiego w Słupsku z dnia 28 kwietnia 2014r. Przepisy Portowe - § 117 ust. I, 2 i 3 I. Na obszarze redy Portu Łeba 1. [...]