Urząd Miasta2022-06-30T14:14:35+02:00
Załatw swoje sprawy przez eUrząd Skarbowy

Przerwa w dostawie wody

22 lutego, 2024|

Uprzejmie informujemy, że w dniu: 23 lutego (piątek) w godzinach 8:00-12:00 będą trwały prace przyłączeniowe do sieci wodociągowej na ul. Plac Dworcowy w Łebie; 26 lutego (poniedziałek) w godzinach 8:00-12:00 będą trwały prace przyłączeniowe do sieci wodociągowej na ul. Zielonej w Łebie. Skutkiem tego będzie przerwa w dostawie wody. Po (...)

Ćwiczenia sił zbrojnych STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24

22 lutego, 2024|

KOMUNIKAT BURMISTRZA MIASTA ŁEBY Szanowni Państwo. Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy (...)

Odśnieżanie

22 stycznia, 2024|

Burmistrz Miasta Łeby uprzejmie prosi mieszkańców i właścicieli posesji w Łebie o: sprzątaniu zanieczyszczeń znajdujących się na chodnikach przylegających do państwa posesji, odśnieżanie chodnika wzdłuż posesji, oczyszczanie wjazdów na posesję oraz podwórka należącego do posesji, usuwanie sopli zalegających na dachu budynku, które mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia, składowanie (...)

Roboty budowlane

18 stycznia, 2024|

Z początkiem lutego 2024 r. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych związanych z przebudową ul. Sportowej oraz przebudową drogi dla pieszych w ciągu ul. Chełmońskiego w Łebie.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w 2024 roku

5 stycznia, 2024|

Urzędu Miejski w Łebie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący w 2023 roku sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. oraz dokonania stosownej opłaty. Wartość sprzedaży to kwota należna (...)

Ciepłe Mieszkanie dla wspólnot mieszkaniowych

4 stycznia, 2024|

Nowy program dla wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych - zapraszamy do składania deklaracji! W związku z możliwością przystąpienia przez Gminę Miejską Łeba do programu Ciepłe Mieszkanie, w ramach którego wspólnoty mieszkaniowe budynków wielorodzinnych (3-7 lokali) mogłyby uzyskać dotację na wymianę nieefektywnego ogrzewania na ekologiczne, (...)

Rejestr Danych Kontaktowych - promocja MC

Dotacja z Programu „Czyste Powietrze Pomorza (Edycja 2018) – budynki wielorodzinne”

Biuletyn Informacji Publicznej

Przydatne skróty

Prawo miejscowe – uchwały, zarządzenia, projekty uchwał

Dziennik wojewódzki – akty prawa miejscowego w Dzienniku woj.

Adres do pisma ogólnego (ESP) na portalu ePUAP

Internetowy System Aktów Prawnych – isip.sejm.gov.pl

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – dziennikustaw.gov.pl

Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski – monitorpolski.gov.pl

Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych – orzeczenia.nsa.gov.pl

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej – danepubliczne.gov.pl

Informacje o środowisku i jego ochronie – wykaz do… – wykaz.ekoportal.pl

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego – www.kzgw.gov.pl

Baza sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego – sprawozdaniaopp.mpips.gov.pl

Przejdź do góry