Gmina Miejska Łeba otrzymała z 8 edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych 10 mln złotych na realizację dwóch inwestycji.

Pierwsza inwestycja „Modernizacja Hali Sportowo-Widowiskowej przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie”. Przewidywana wartość inwestycji 8 900 000 zł, dofinansowanie 8 000 000 zł. Przebudowa obiektu zakłada m.in. modernizację dachu, docieplenie zewnętrzne, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacje instalacji elektrycznej, wodociągowej i kanalizacyjnej, modernizacje źródeł ogrzewania, modernizacje szatni i sanitariatów, modernizacje podłogi sportowej oraz wymianę sprzętu i wyposażenia hali, a także malowanie hali i pomieszczeń przynależnych. Przedsięwzięcie obejmuje również odnowienie części elewacji budynku szkoły.

Druga inwestycja „Budowa dojścia do plaży przy zejściu nr 13 w Łebie wraz z zagospodarowaniem plaż orz terenów przyplażowych”. Przewidywana wartość inwestycji 2 250 000 zł, wartość dofinansowania 2 000 000 zł. Planowana inwestycja obejmuje budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Powstanie ciąg jezdno-rowerowo-pieszy o zmiennej szerokości dostosowanej do granic działek. Teren plaży zostanie uporządkowany i zagospodarowany poprzez ustawienie obiektów modułowych do obsługi plażowej. Planuje się również wykonanie modułowej kładki z desek pomostowych wykonanych z wytrzymałego tworzywa, o szerokości dostosowanej dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością ułatwiającej przemieszczanie się do plaży. Zaplanowane kładki miałyby możliwość demontażu na okres jesienno-zimowy, aby nie uległy zniszczeniom w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz sztormów.