Informujemy wszystkich zainteresowanych, że na terenie miasta Łeby obowiązuje stała organizacja ruchu dotycząca pojazdów wolnobieżnych, która została zatwierdzona przez Starostę Lęborskiego w dniu 16.06.2020 r. poprzez umieszczenie znaku drogowego B-6 „zakaz wjazdu ciągników rolniczych”, oznaczającego zakaz ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych.

Znak drogowy B-6 oznaczający „zakaz wjazdu ciągników rolniczych” został uregulowany w przepisach prawnych, a szczególnie w Rozporządzeniu Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znak ten należy do kategorii: znaki zakazu i ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przemieszczanie się ww. pojazdami po terenie miasta Łeby wymaga pozyskania upoważnienia – Burmistrza Miasta Łeby, który jest zarządcą dróg gminnych.