W dniu 13.06.2024r. o godz. 10:00, na zaproszenie Burmistrz Miasta Łeby Pani Agnieszki Derby odbyło się coroczne spotkanie służb, straży i inspekcji działających na terenie gminy miejskiej Łeba.

Podczas spotkania przedstawiciele poszczególnych służb, straży i inspekcji przedstawili Pani Burmistrz stan przygotowań do sezonu wakacyjnego, zabezpieczenie sił i środków niezbędnych do podjęcia działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Pani Burmistrz na spotkaniu podkreśliła jak ważne jest to zadanie zapewnienia bezpieczeństwa, które każda jednostka realizuje na bardzo wysokim poziomie.

Współpraca między poszczególnymi służbami przynosi wymierne efekty.

Kończąc spotkanie Pani Burmistrz podziękowała wszystkim przedstawicielom służb, straży i inspekcji za ich wkład w zapewnienie bezpieczeństwa w mieście Łeba.