W ramach inwestycji wykonane zostanie boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej i pow. całkowitej (nawierzchni poliuretanowej) 457,62 m2, w tym:

  • kort do tenisa,
  • boisko do siatkówki,
  • boisko do piłki nożnej,
  • boisko do koszykówki.

Płyta boiska ograniczona zostanie piłkochwytami o wysokości 6m. Wokół boiska zlokalizowane będą trzy urządzenia siłowni zewnętrznej, nowe słupy oświetleniowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, ławkostoły, stół do gry w szachy oraz tablica regulaminowa.

W obrębie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury zastosowane zostaną nawierzchnie bezpieczne wykonane z mat przerostowych. W ramach zagospodarowania przestrzeni wokół boiska przewidziano również nasadzenia drzew oraz wysiew trawy. Ogrodzenie terenu boiska od strony ul. Jagiellońskiej oraz od strony torów kolejowych zostanie wymienione na nowe.