Prace nad budową boiska rozpoczęły się w drugiej połowie roku 2023. Wykonawcą jest przedsiębiorstwo Bullait Andrzej Ciuchta z Elbląga. Zadanie wykonane zostało pod nadzorem Pana Mariusza Grzenkowicza. Projekt wykonało biuro projektowe OUTSIDE Studio Projektowe Sp. z o.o. z Lublina.

W ramach projektu wykonano rozbiórkę istniejącego boiska, budowę nowego boiska o powierzchni bezpiecznej poliuretanowej o powierzchni całkowitej około 460 metrów kwadratowych na którym powstał: kort do tenisa, boisko do siatkówki, boisko do piłki nożnej, a także boisko do koszykówki. Płyta boiska ograniczona została piłkochwytami o wysokości 6m.

Wokół boiska zlokalizowane są trzy urządzenia siłowni zewnętrznej, nowe słupy oświetleniowe, stojaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, ławkostoły, stół do gry w szachy oraz tablica regulaminowa. W obrębie urządzeń siłowni zewnętrznej oraz elementów małej architektury zastosowane zostały nawierzchnie bezpieczne wykonane z mat przerostowych.

W ramach zagospodarowania przestrzeni wokół boiska wykonano również nasadzenia drzew oraz wysiew trawy. Ogrodzenie terenu boiska od strony ul. Jagiellońskiej oraz od strony torów kolejowych zostało wymienione na nowe.

Wartość inwestycji około: 800 tys. zł