Gmina Miejska Łeba otrzymała z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dofinansowanie na modernizację pomieszczeń przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łebie wraz z zakupem wyposażenia, zagospodarowaniem terenu i stworzeniem strefy aktywności ruchowej. Obiekt oraz teren zostaną dostosowane do potrzeb seniorów, dzieci, młodzieży i dorosłych. Prace budowlane zakładają ustawienie ścianek działowych, wykonanie otworu okiennego wraz z montażem stolarki okiennej, wykonanie okładzin podłogowych, wymianę stolarki okiennej, przebudowę instalacji oraz wykonanie innych niezbędnych prac adaptacyjnych, aby pomieszczenia spełniały swoją funkcję.

Częścią przedsięwzięcia jest również zakup sprzętu wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania nowego obiektu. Planuje się zakup mebli, sprzętu multimedialnego oraz wyposażenia kuchni i węzła
sanitarnego. Utworzona infrastruktura będzie odpowiedzią na potrzeby związane ze zmianami demograficznymi zachodzącymi w polskim społeczeństwie i pozwoli miastu Łeba realizować zadania związane z polityką senioralną oraz polityką rodzinną, także w ramach udostępnianych środków rządowych.

Realizacja przedsięwzięcia zakłada również zagospodarowanie terenu przed budynkiem. W ramach powyższych prac planuje się wykonanie parkingu. Bliska odległość miejsc parkingowych od obiektu zwiększy dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności narządu ruchu. Elementem projektu jest również stworzenie strefy aktywności ruchowej z urządzeniami na zewnątrz, które pomogą utrzymać
kondycję fizyczną wszystkim grupom wiekowym. Stworzenie miejsca spotkań, integracji i aktywizacji mieszkańców zapewni dostęp do szerokiej oferty zajęć realizowanych przez miasto, stowarzyszenia oraz grupy inicjatywne.

Przewidywana wartość inwestycji 2 500 000 zł, wartość dofinansowania 2 450 000 zł.