Gmina Miejska Łeba przygotowuje się do naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. W związku powyższym zapraszamy Państwa do wypełnienia ankiety dotyczącej oferty kulturalnej w Łebie skierowanej do mieszkańców oraz turystów. Ankieta dostępna jest:

  • w wersji elektronicznej poniżej – ankietę można wypełnić i wysłać na adres
    strefaprzybrzezna@leba.eu
  • w wersji papierowej w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miejskiego w Łebie – wypełnioną ankietę można dostarczyć bezpośrednio do urzędu.

Przeprowadzona analiza i wyniki badania posłużą do zdefiniowania Państwa potrzeb oraz popytu na ofertę kulturalną. Dane te będą wykorzystane we wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia „Remont oraz wyposażenie obiektu Kina w Łebie celem rozwinięcia dotychczasowej funkcji o nowe służące celom społecznym, kulturalnym i turystycznym”. Na realizację tej inwestycji Gmina Miejska Łeba zamierza ubiegać się o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 dla Działania 6.10. Infrastruktura kultury.

Termin dostarczenia ankiet do Urzędu Miejskiego w Łebie upływa dn. 06.09.2023 r.