Gmina Miejska Łeba poczyniła znaczący krok w celu rozwoju programu mieszkalnictwa. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę 2 budynków wielorodzinnych! Trwają prace nad opracowaniem regulaminu przyznawania mieszkań.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna osiedla ul. Nowęcińskiej