Zapraszamy do zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Strefy Przybrzeżnej. Jest to dokument wyznaczający w perspektywie 2033 roku kierunki i priorytety wspólnego działania sześciu gmin: miast Łeba i Ustka oraz gmin wiejskich Główczyce, Smołdzino, Wicko i Ustka, przy wsparciu i zaangażowaniu Słowińskiego Parku Narodowego. Strategia pozwoli na zaplanowanie i realizację wspólnych działań oraz ułatwi pozyskiwanie finansowania zewnętrznego dla projektów, realizowanych na tym obszarze.

Tekst dokumentu dostępny jest pod linkiem / na stronie internetowej: https://leba.eu/pl/projekt-strategii-dla-strefy-przybrzeznej-2023-03/

Uwagi do dokumentu można zgłaszać do 30 marca poprzez:

  • Formularz konsultacyjny online, dostępny pod linkiem: https://forms.gle/LRAJz1BsSE9GSy5fA
  • Formularz konsultacyjny w wersji papierowej, dostępny w Urzędzie Miejskim w Łebie w Biurze Obsługi Klienta na parterze

Udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych, zaplanowanych:

  • 09.03.2023, g. 16.00, gmina Główczyce – Świetlica Wiejska w Pobłociu, Pobłocie 10;
  • 15.03.2023, g. 13.00, gmina Smołdzino – Smołdzino, Urząd Gminy, ul. Kościuszki 3;
  • 27.03.2023, g. 17.00, miasto i gmina Ustka – Ustka, Urząd Miejski, ul. Wyszyńskiego 3;
  • 28.03.2023, g. 15.00, miasto Łeba i gmina Wicko – Łeba, sala konferencyjna MOPS, ul. Kościuszki 90a.

Przekazane uwagi posłużą opracowaniu ostatecznej treści dokumentu, którego przyjęcie planowane jest na kwiecień 2023 roku.
Zapraszamy do lektury dokumentu i przekazywania uwag.