Szanowni Państwo,

Serdeczne zapraszamy do udziału w II etapie konsultacji społecznych nad projektem Strategii terytorialnej ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030+.

Prosimy o przesyłanie uwag do przedstawionego, co pozwoli na wypracowanie ostatecznego kształtu tego dokumentu. W związku z powyższym zamieszczamy formularz konsultacyjny, który służy do wyrażania Państwa opinii i uwag do Strategii.

Wypełniony formularz można przesłać pocztą elektroniczną na adres: strategia.zit@um.lebork.pl lub drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lęborku, ul. Armii Krajowej 14, 84-300 Lębork lub złożyć osobiście w siedzibach następujących Urzędów:

  • Urząd Miejski w Łebie,
  • Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska w Nowej Wsi Lęborskiej,
  • Urząd Gminy Łęczyce w Łęczycach,
  • Urząd Gminy Wicko w Wicku,
  • Urząd Starostwa Powiatowego w Lęborku

Wszelkie pytania należy kierować mailowo na adres: strategia.zit@um.lebork.pl

Do pobrania: