W uzupełnieniu informacji z dnia 16.08.2023 r. o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów, Burmistrz Miasta Łeby informuje, że dodatkowo plakaty i hasła wyborcze można umieszczać nieodpłatnie na konstrukcjach wykonanych we własnym zakresie przez komitety wyborcze z zachowaniem odpowiednich przepisów w szczególności ustawy – Prawo budowlane, również na niżej wymienionych terenach:

  • działka 1009/2 obr.1 przy ul. Kościuszki 121 – obszar na północ od budynku Centrum Informacji Turystycznej,
  • działka 224/1 obr. 1 przy ul. 10 Marca – obszar pomiędzy przystanią kajakową a stacją energetyczną,
  • działka nr 240/59 obr. 2 przy ul.Tysiąclecia – pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Topolową i al. św Jakuba,
  • działka nr 371/11 obr. 1 przy ul. Sienkiewicza – teren parkingu za torami.

UWAGA
Wskazane miejsca udostępniane będą poszczególnym komitetom wyborczym, przy czym każdemu z komitetów przysługiwać będzie teren o podobnej wielkości widoczny z drogi publicznej. Sposób umieszczenia materiałów na konstrukcjach ekspozycyjnych nie powinien utrudniać zamieszczania materiałów innym komitetom wyborczym. Materiały umieszczane na konstrukcjach ekspozycyjnych powinny zawierać wyraźne oznaczenie komitetu wyborczego.