W związku z wyborami Prezydenta RP w dniu 28.06.2020 r. informujemy Państwa, że zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 2) lit. c Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii /Dz.U. z 2020 r. poz. 964/ wyborca ma obowiązek zakrycia ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki lub przyłbicy. Prosimy o zastosowanie się do ww. wymagań.