Informacja dotycząca zagrożeń wynikających ze spalania odpadów komunalnych w piecach domowych

W związku ze zgłoszeniami dotyczącymi spalania odpadów w domowych piecach przypominamy, że spalanie odpadów to najgorsza, najdroższa i najbardziej szkodliwa dla zdrowia i środowiska forma „zagospodarowania” odpadów. Spalanie odpadów jest główną przyczyną emisji silnie trujących gazów i pyłów, które negatywnie wpływają nie tylko na środowisko, ale przede wszystkim na zdrowie człowieka.

Przypominamy, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów w urządzeniach nieprzystosowanych do tego celu, ale to my sami musimy mieć świadomość, na co narażamy siebie i sąsiadów, paląc śmieci w domowym piecu.

Proces spalania w spalarni przemysłowej odbywa się w wysokich temperaturach. Są one dostosowane do spalania tego typu odpadów. Mamy na myśli głównie śmieci PCV, plastiki czy inne odpady mieszane. Tam spalanie odbywa się w temperaturach od ok. 850 do ponad 1000 st. C. W domowych kotłowniach czy innych paleniskach temperatura jest niższa. Dodatkowo, w przypadku  kotłowni przydomowych nie są instalowane żadne instalacje oczyszczające gazy emitowane z procesów spalania. W związku z tym do powietrza trafiają związki bardzo toksyczne.