W zależności od rodzaju spalonego paliwa, czy odpadu zmienia się skład emisji zanieczyszczeń. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zanieczyszczenia emitowane podczas spalania wybranych paliw w danej instalacji.

W przypadku SPALANIA ŚMIECI, oprócz związków podobnych jak te emitowane przy spalaniu paliw, emituje się również związki przedstawione w tablicy ponizej.

Związki toksyczne uwalniane podczas spalania różnych odpadów

Rodzaj odpadu Związki toksyczne
Odpady gumowe (np. opony) PCCD/PCDF, WWA, LZO, Cd, Pb
Tekstylia LZO, Hg, Cd
PCV PCCD/PCDF, WWA
Papier barwiony (np. kolorowe gazety) PCCD/PCDF, Pb
Drewno lakierowane LZO, WWA
Politereftalan etylenu (plastikowe butelki) WWA

Kocioł gazowy

Paliwo: GAZ ZIEMNY.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1m³ gazu ziemnego:
ok. 30 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
podczas spalenia 1m³ gazu ziemnego

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 0,08
Tlenki azotu NOx 1,65
Tlenek węgla CO 0,30
Dwutlenek węgla CO2 2000
Pył (zawieszony) 0,0005 (właściwie brak)
Benzo(α)piren Znikome/brak

Kocioł olejowy

Paliwo: OLEJ OPAŁOWY LEKKI.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony oleju opałowego:
ok. 40000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane po spaleniu 1 tony oleju opałowego lekkiego

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 0,814
Tlenki azotu NOx 2,395
Tlenek węgla CO 0,640
Dwutlenek węgla CO2 3200
Pył (zawieszony) 0,41
Benzo(α)piren 0,01

Kocioł biomasowy automatyczny

Paliwo PELETY Z DRZEW IGLASTYCH.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony pelet:
ok. 15000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
podczas spalenia 1 tony pelet

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 0,02
Tlenki azotu NOx 0,80
Tlenek węgla CO 11
Dwutlenek węgla CO2 1330
Pył (zawieszony) 2,50
Benzo(α)piren Brak

Kominek na drewno

Paliwo: DREWNO.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony drewna:
ok. 13000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
przy spaleniu 1 tony drewna

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 0,110
Tlenki azotu NOx 1,05
Tlenek węgla CO 20
Dwutlenek węgla CO2 1200
Pył (zawieszony) 1,5
Benzo(α)piren Brak

Kocioł węglowy automatyczny

Paliwo: WĘGIEL KAMIENNY EKOGROSZEK.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony węgla:
ok. 23000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
przy spaleniu 1 tony węgla

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 9,60
Tlenki azotu NOx 3,20
Tlenek węgla CO 10
Dwutlenek węgla CO2 2130
Pył (zawieszony) 10
Benzo(α)piren 0,003

Kocioł węglowy zasypowy

Paliwo: WĘGIEL KAMIENNY ORZECH.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony węgla:
ok. 20000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
przy spaleniu 1 tony węgla

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 14
Tlenki azotu NOx 2,10
Tlenek węgla CO 50
Dwutlenek węgla CO2 2000
Pył (zawieszony) 10
Benzo(α)piren 0,015

Kocioł koksowy zasypowy

Paliwo: KOKS.
Ciepło wyprodukowane podczas spalenia 1 tony koksu:
ok. 24000 MJ.

Zanieczyszczenia emitowane
przy spaleniu 1 tony koksu

Zanieczyszczenie Ilość [gram]
Tlenki siarki SOx 12,80
Tlenki azotu NOx 1,10
Tlenek węgla CO 25
Dwutlenek węgla CO2 2360
Pył (zawieszony) 12
Benzo(α)piren 0,0001