Uwzględniając powyższe wyjątki, w kotłach domowych NIE WOLNO spalać:

  •  Polietylenu i politereftalanu etylenu (np. plastikowych opakowań i butelek);
  •  Gumy i odpadów gumowych (opony, uszczelki);
  •  Tekstyliów (tkaniny, dzianiny);
  •  Odpadów skórzanych (obuwie, ubrania);
  •  PCV, PP (elementy kanalizacyjne, wodociągowe i inne z PCV i PP);
  •  Papieru i opakowań kartonowych bielonych związkami chloru i z nadrukiem farb kolorowych (np. kolorowe czasopisma, kolorowe opakowania kartonowe);
  •  Drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego (stare meble, opakowania drewniane);
  •  Innych, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.