W trosce o zdrowie, klimat i środowisko ??

Liczba złożonych wniosków: 77
Kwota wypłaconych dotacji: 426 382,68 zł
Stan na pierwszy kwartał 2023 r.

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizacje.

Maksymalna kwota dotacji

 • Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
 • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
 • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
 • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

 • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
 • docieplenie przegród budynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
 • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Poziomy dofinansowania

 • Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 090 zł * lub 1 526 zł ** lub masz ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego do 135 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Twój przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 894 zł * lub 2 651 zł ** do 99 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA
 • Twój roczny dochód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 135 tysięcy zł do 66 000 zł + 1 200 zł na audyt energetyczny PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

ULGA TERMOMODERNIZACYJNA
Rozliczając PIT możesz skorzystać z ULGI TERMOMODERNIZACYJNEJ
Ulgę termomodernizacyjną można łączyć z dofinansowaniem z Czystego Powietrza.

 • * dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba [przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie przekracza 4 000,00 zł, stąd na każdego członka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 1 000,00 zł – Twój poziom dotacji może dochodzić do 136 200,00 zł]
 • ** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym

Sprawdź, czy Twój bank oferuje Kredyt Czyste Powietrze

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

Więcej informacji uzyskasz z materiałów zamieszczonych obok.