W trosce o zdrowie, klimat i środowisko ??

Dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub unikniecie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energia. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW).

103 mld zł do wykorzystania do 2029 roku na wymianę/zakup i montaż źródeł ciepła oraz termomodernizacje.

Maksymalna kwota dotacji

  • Korzystając z programu zyskujesz zwrot części poniesionych kosztów.
  • Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł.
  • Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki.
  • Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu
  • docieplenie przegród budynku
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • montaż lub modernizacje instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  • instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Więcej informacji uzyskasz z materiałów zamieszczonych obok.