Za spalanie odpadów poza spalarniami odpadów lub współspalarniami odpadów grożą sankcje nawet do 5000 zł.

Art. 191 Ustawa o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992) [Termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią] Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.

W trosce o zdrowie wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Łeba apelujemy, aby w piecach domowych spalać tylko i wyłącznie odpowiedni dla pieca materiał opałowy, co przyczyni się do poprawy jakości życia nas wszystkich.

Jednocześnie dziękujemy mieszkańcom, którzy reagują na niewłaściwe zagospodarowanie odpadów oraz dbając o jakość powietrza postępują z odpadami prawidłowo i nie spalają ich w domowych piecach.

Tym samym chcielibyśmy zachęcić Państwa do zapoznania się z akcja ‘’Dziękuję, nie truję” – jest to ogólnokrajowa akcja informacyjno-edukacyjna dotycząca problemu niskiej emisji, to jedno z przedsięwzięć mających przyczynić się do poprawy sytuacji w naszym kraju dzięki podniesieniu poziomu wiedzy na temat problemu. Akcja ma na celu poszerzyć wiedzę Polaków na temat niskiej emisji, jak również uczulić ich na samo zjawisko i zachęcić do reagowania.

Zmiany będą miały trwały i długofalowy charakter tylko wówczas, gdy podniesie się poziom wiedzy na temat niskiej emisji. Konieczna jest zatem edukacja i kształtowanie prawidłowych zachowań w różnych grupach docelowych – począwszy od dzieci i młodzieży.

Akcja Dziękuję, nie truję koordynowana jest przez portal Planergia.pl, przy wsparciu partnerów projektu: Viessmann Sp. z o.o., Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Dofinansowana została ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Razem walczmy z niską emisją!

Dziękuję, nie truję!

Zagraj w „Nie truję!” i przekonaj się jakie urządzenia są najbardziej przyjazne dla środowiska, ile zanieczyszczeń emitują stare kotły i jak to przekłada się na Twoją kieszeń. Naucz się segregować śmieci i spróbuj wygrać z innymi użytkownikami! Baw się z nami, a „Dziękuję, nie truję!” niech stanie się naszą dewizą na co dzień!

Czym jest niska emisja?

Zjawisko niskiej emisji polega na zanieczyszczaniu atmosfery przez pyły i gazy powstałe w wyniku spalania paliw, głównie węgla, w przestarzałych i niesprawnych domowych piecach i kotłach grzewczych, a także spalania złej jakości węgla oraz śmieci.Zjawisko niskiej emisji jest stosunkowo łatwe do zaobserwowania. Zwykle w okresie jesienno-zimowym z kominów budynków, które ogrzewane są piecami i kotłami węglowymi, wydobywa się czarny dym. Ten dym niesie ze sobą toksyczne zanieczyszczenia, które są niebezpieczne zarówno dla środowiska naturalnego jak i człowieka.

W przypadku dużych ciepłowni i elektrowni proces spalania paliw jest prowadzony w odpowiednich, monitorowanych na bieżąco warunkach, zapewniających bezpieczną utylizacją zanieczyszczeń, które nie przedostają się do atmosfery.

Mimo, że w dużych ciepłowniach i elektrowniach spala się znacznie więcej węgla niż w małych kotłach, to właśnie te małe kotłownie emitują najwięcej zanieczyszczeń w postaci pyłu i lotnych zwiazków organicznych. Niska emisja dotyczy prawie wyłącznie kotłowni lokalnych (małych kotłowni zaopatrujących w ciepło kilka mieszkań/budynków) oraz indywidualnych kotłowni w domach jednorodzinnych i domowych pieców.