Herb Łeby

Herb miasta Łeby powinien przedstawiać w srebrnym (białym) polu gotyckiej tarczy zwróconego w lewo (w prawą stronę heraldyczną) czerwonego rybogryfa z ogonem jesiotra na środku grzbietu, którego stroi czarny krzyż łaciński, pionową belką sięgający górnego brzegu tarczy. Korpus rybogryfa wypełnia środkową część tarczy, jest równoległy do górnego brzegu tarczy, zaś płetwa ogonowa dotyka brzegu prawej (lewej heraldycznej) lini tarczy. Półgryf z otwartym złotym (żółtym) dziobem i zaznaczonymi uszami, lewą (prawą heraldyczną) górną stronę heraldyczną tarczy, zaś szyja i korpus półgryfa, z którego wystają rozwarte łapy z trzema żółtymi szponami, zwróconymi w kierunku lewej (prawej heraldycznej) krawędzi tarczy zajmują środkową i dolną część lewej (prawej heraldycznej) strony tarczy herbowej.

Traktując używanie herbu jako jedną z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę wykorzystywania tego wizerunku, pod warunkiem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Burmistrza Łeby.

Na wniosek zainteresowanych podmiotów Burmistrz Łeby, kierując się słusznym interesem Miasta, wyraża zgodę na używanie wizerunku herbu, określając szczegółowy sposób i cel wykorzystania. Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych ze wzorami przyjętymi w Statucie Miasta Łeby, w sposób zapewniający należytą cześć i szacunek.

Logo Łeby

Logo promocyjne zostało opracowane w ramach programu Rozwoju Produktu Turystycznego. Stworzenie i wdrożenie symbolu służy utrwaleniu i popularyzacji marki Łeby. Logo nawiązuje do wcześniejszego znaku Łeby. Formę zmodyfikowano w taki sposób, by ułatwić stworzenie atrakcyjnego systemu identyfikacji wizualnej.

Logo promocyjne składa się z napisu „Łeba” (logotyp) i barwnej ilustracji. Wszystkie elementy logo są znaczące. Zaakcentowanie nazwy „Łeba” ułatwia identyfikację i wzmacnia oddziaływanie marki. Elementy graficzne sugerują kształty żagli i piaszczystych wydm na horyzoncie. Użycie pięciu skontrastowanych kolorów jest zgodne z proponowanym hasłem – „Łeba miasto żywiołów”. Żywe barwy i zróżnicowane formy wyrażają bogactwo możliwości, wszechstronność turystycznej oferty Łeby.

Traktując używanie loga jako jedną z form promocji miasta, przyjmuje się jako zasadę wykorzystywania tego wizerunku, pod warunkiem uprzedniego uzyskania odpowiedniej zgody Burmistrza Łeby.

Na wniosek zainteresowanych podmiotów Burmistrz Łeby, kierując się słusznym interesem Miasta, wyraża zgodę na używanie loga, określając szczegółowy sposób i cel wykorzystania. Logo może być używane tylko w kształcie, proporcjach i kolorach zgodnych z przyjętymi wzorami.

Znak graficzny miasta Łeby jest prawnie chroniony.

Jeśli logo umieszcza się na stronie internetowej należy w sposób jawny utworzyć łącze do strony miejskiej.

Hejnał dla Miasta Łeby

Z okazji 650 lecia nadania praw miejskim Łebie Parafia św. Jakuba Apostoła w Łebie podarowała miastu „Hejnał dla Miasta Łeby”, który od dnia 23. lipca 2007 r. rozbrzmiewa codziennie w południe z wieży kościoła św. Jakuba. Autorem hejnału jest prof. Mariusz Matuszewski z Poznania.

 

Hejnał pełnił przez lata funkcje ostrzegawcze. Alarmował mieszkańców miasta przed zbliżającym się niebezpieczeństwem czy to w postaci nadciągających wojsk wroga, czy też przed pożarem. Po usłyszeniu hejnału należało jak najszybciej zamknąć bramy miasta (w celu ochrony przed zagrożeniem ze strony wroga) lub otworzyć je na oścież umożliwiając tym samym ucieczkę mieszkańcom w sytuacji zagrożenia czyhającego w murach miasta.

Każde miasto miało taki hejnał, akcentowano w ten sposób czas pracy – tłumaczy historyk sztuki, profesor Jacek Wiesiołowski. – Hejnał grano z wieży ratuszowej jako pobudkę dla mieszkańców. Miało to oznaczać: wstawać, brać się do pracy. W średniowieczu większe miasta miały swoich trębaczy, których zadaniem było sygnalizowanie pojawiających się pożarów czy zbliżających się wojsk nieprzyjaciela.