Urzędu Miejski w Łebie przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorcy prowadzący w 2023 roku sprzedaż alkoholu, są obowiązani do złożenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2023 r. oraz dokonania stosownej opłaty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
  • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4.5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
  • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18 proc. zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

  • 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4.5 proc. zawartości alkoholu i piwa, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 złotych,
  • 1.4 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4.5 proc. do 18 proc. alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,
  • 2.7 proc. ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18 proc. alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. na numer rachunku bankowego Gminy Miejskiej Łeba 66 9324 0008 0000 0202 2000 0010 . Wpłaty można także dokonać również w kasie Urzędu Miejskiego.