Osoby, firmy lub instytucje nadsyłające materiały do publikacji na stronie miejskiej w postaci artykułów muszą taki artykuł przygotować w odpowiedniej formie.

Publikacja na stronę miejską musi zawierać przynajmniej te elementy:

 • tytuł – maksymalnie 50 znaków;
 • artykuł – minimum 100 słów;
  • tekst należy nadsyłać w formacie txt, odt, doc lub docx;
  • z tekstu przenoszone są następujące elementy formatowania:
   • pogrubienie, pochylenie, podkreślenie lub przekreślenie;
   • nagłówki sekcji tekstu – do sześciu poziomów zagnieżdżenia;
   • wypunktowanie (3 stopnie zagnieżdżenia) numerowane lub punktowane;
   • linki do stron www;
 • grafika identyfikująca art. – format poziomy w proporcji ok. 4:3; minimalna szerokość 1024 pikseli (XGA):
  • nie przyjmujemy grafik skalowanych z niższej rozdzielczości oraz grafik skompresowanych metodą stratną (jpg), których jakość jest wyraźnie pogorszona;
  • dozwolone formaty to jpg, png, gif;
  • kodowanie kolorów w modelu RGB;
  • do załączonych grafik należy utworzyć alternatywny opis dla osób z dysfunkcją wzroku ze wskazaniem nazwy pliku, którego dotyczy dany opis.

Plakaty powinny spełniać kryteria grafiki identyfikującej dotyczące rozdzielczośći i formatu zapisu ale proporcja krawędzi musi mieć format A4 w układzie portretowym (pionowym).

Powyższe to minimum aby spełnić wymóg publikacji. Ponadto można załączyć dowolną ilość tekstu oraz grafiki spełniającej kryteria grafiki identyfikującej art. Wyjątkiem od minimalnego kryterium rozdzielczości i proporcji są logotypy, banery i różnego rodzaju znaki, które nie są grafiką identyfikującą art. Do art. można dołączyć materiały wideo w formacie mp4. Materiał wideo powinien być dostarczony z transkrypcją w formacie WebVTT.

Nie przyjmujemy do publikacji skanów pism i afiszów.

Podstawa prawna: