Wimieniu organizatorów informujemy, że 15 marca br. (sobota) odbędzie się pierwsze spotkanie z trzech planowanych w ramach warsztatów edukacyjnych dedykowanych przewodnikom świadczącym usługi na terenie Słowińskiego Parku Narodowego. Warsztaty mają na celu podnoszenie kwalifikacji osób świadczących takie usługi, zobowiązanych do poprawnej interpretacji zjawisk przyrodniczych i zagadnień prawnych dotyczących funkcjonowania tego szczególnego obszaru chronionego. Udział w warsztatach jest dobrowolny i nieodpłatny.

Formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o ofercie znajdują się w załącznikach (link poniżej) . Formularz zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej za pomocą przycisku „wyślij” bądź po wydrukowaniu faksem Tel. 59 81 17 509 lub e-mailem na adres sekretariat@slowinskipn.pl.

Szczegółowe informacje: Oferta edukacyjna dla przewodników, Program warsztatów dla przewodników oraz Formularz zgłoszenia znajdują się pod poniższym linkiem:

 

W warsztatach mogą wziąć udział osoby będące lub zamierzające zostać przewodnikiem po terenie SPN, zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy o Słowińskim Parku Narodowym.

Zachęcamy i pozdrawiamy.

Zaktualizowano 2020-06-22