Kiedy jesienią 2013 r. prowadzony przez artystkę malarkę Barbarę Gawron Gołębiowską Klub Pracy Twórczej „Absurd”, znany doskonale wśród społeczności Łeby ze swej cennej i popularyzującej sztukę działalności, znalazł się w kłopotach, poszukując miejsca do kontynuowania artystycznej pracy, okazało się, że można liczyć na troskę i mecenat Urzędu Miejskiego i Samorządu. Podyktowana życzliwością decyzja o lokalizacji malarskich warsztatów w siedzibie położonego u bram miasta Centrum Informacji Turystycznej wkrótce dowiodła, że była korzystna dla promocji nadmorskiej gminy, funkcjonowania placówki podległej Urzędowi, a także sprzyjała twórczym inicjatywom członkiń Klubu.

Młody zespół CIT-u: Agnieszka Pałac i Paweł Dąbrowski, aktywnie i z inicjatywą zajmujący się dotąd marketingiem turystycznym, wykazał energię i pomysłowość w pomocy organizacyjnej imprez przygotowywanych przez Klub Pracy Twórczej „Absurd”: marcowego wernisażu podsumowującego dorobek twórczy członkiń Klubu, majowego autorskiego wernisażu Barbary Gawron Gołębiowskiej, wystawy dzieł malarskich w sezonie turystycznym, jesiennego pleneru malarskiego i warsztatów artystycznych z udziałem artystów malarzy z Polski i Klubu „Absurd”, zakończonych wernisażem prac poplenerowych.

Centrum Informacji Turystycznej stało się miejscem spotkań ze sztuką, dorobek artystyczny Klubu Pracy Twórczej „Absurd” stał się zaś wizytówką kulturalnej działalności miasta. Wystawy odwiedzali turyści z Polski i z zagranicy, którzy z uznaniem wypowiadali się niejednokrotnie o jeszcze jednej kulturalnej i turystycznej atrakcji słonecznego kurortu. Niektóre ośrodki turystyczne, np. Wisła, właśnie na kontakt turystów ze sztuką stawiają szczególnie, chlubiąc się liczbą galerii. Warto zatem doceniać ten fragment wizerunku kurortu nadmorskiego.

Tak to w pewnym sensie przypadek udowodnił, jak cenna i korzystna może się okazać wzajemna współpraca władzy i ambitnych inicjatyw społecznych. Z nadzieją, że rozwijać się będzie nadal, Do Siego Roku!

Krzysztof Wichary
Klub Pracy Twórczej „Absurd”