W Urzędzie Miejskim w Łebie znajduje się i działa „komórka ds. zwierząt” w skład której wchodzą pracownicy Straży Miejskiej w Łebie oraz pracownik Urzędu Pan Wojciech Siwczyński. Do zadań tej komórki należy w głównej mierze pomoc i opieka zwierzętom bezdomnym, wolno żyjącym oraz dzikim na terenie Gminy Miejskiej Łeba. Do wykonywania zadań zaopatrzeni są w sprzęt typu żywołapki, klatki dla psów i kotów, chwytaki do łapania psów i kotów, kagańce, podbieraki.

W 2014 r. udzielono pomocy lisom, mewom, łabędziowi, jenotowi, wydrze, foce, odłowiono 15 dzików oraz 6 szt. psów, wysterylizowano 54 szt. kotów. Pracownicy „zielonej komórki” współpracują przy wykonywaniu swojej pracy z lekarzem weterynarii, schroniskiem dla zwierząt, z jednostką Straży Pożarnej, Policją, ośrodkiem Polskiego Związku Łowieckiego, wolontariuszami,opiekunami, fundacjami i stowarzyszeniami.